A MI ÓVODÁNK


Neve: Vilmányi Óvoda.
Borsod- Abaúj-Zemplén Megyében Vilmányban található, a Fő út 133. sz. alatt. Településünk irányítószáma: 3891.
A 2021/2022 nevelési évre 75 gyermek van beíratva az intézményünkbe.
Három évig részt vettünk a Boldog Óvoda Programban, három évig viseltük a Boldog Óvoda címet, melyhez igazoló oklevelet is kaptunk. Ennek a címnek az eléréséhez minden nevelési évben újra kellett pályázni intézményünknek. Ebben a nevelési évben is pályáztunk, mert fontosnak tartjuk óvodásaink boldogságra való képességének fejlesztését.
Három csoportunk van, életkor szerint vegyes elosztásban.
Óvodánkban tevékenység központú nevelési programot alkalmazunk, melybe beépítettük a boldogságórákat.
A tevékenység központú program elnevezése utal arra, hogy az óvodai élet során a tevékenységekre fektetjük a hangsúlyt, vagyis a nevelést, személyiségfejlesztést a gyermeki tevékenységre, tevékenykedtetésre  alapozzuk.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy kapcsolódtunk az "Örökbe Fogadok Egy Ovit" mozgalomhoz. Az adományozók önzetlenül támogatják az óvodánkat jó minőségű eszközökkel, ruhákkal, játékokkal, mesekönyvekkel, sok esetben nagy értékben teljesen új dolgokkal. Nagyon örülünk annak, hogy hozzájárulnak a mindennapi óvodai életünkhöz. Hálás szívvel gondolunk minden támogatónkra, és köszönjük szépen az adományaikat! Szülői beleegyező nyilatkozatok után képeket is töltünk majd fel az adományokról, az adományokat birtokba vevő, azzal tevékenykedő gyerekekről. Érdemes követni weboldalunkat!
A nevelési-oktatási feladatok ellátásában 5 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus vesz részt. Munkánkat 3 dajka néni 1 pedagógiai asszisztens, és a Vilmányi Önkormányzat jóvoltából további 2 dolgozó segíti. Melegítő konyhánk van, ahol 2 dolgozó látja el a feladatokat.
Az óvodánkban folyó nevelő-oktató tevékenységet külső szakemberek is segítik. A gönci Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei az 5-6 éves gyermekek körében év elejei szűrővizsgálatot végeztek, és hozzákezdtek a gyermekek képességeinek fejlesztéséhez, a beszédhibák javításához. Szükség van a munkájukra! Köszönjük, hogy heti rendszerességgel tartanak fejlesztő foglalkozásokat!
A Magyar Máltai Szeretszolgálat "Fókuszban a gyermek" című projektjének részesei vagyunk. A leghátrányosabb helyzetű településeken élő gyerekek esélyeinek növelése, életkörülményeinek javítása a cél. A gyermekek szemészeti szűrővizsgálatban részesültek, néhány gyermeknek további vizsgálata volt szükséges. Szemüveget térítés nélkül kaptak a rászoruló gyerekek. A Református Egyház segítségével októberben és decemberben adományt kaptak a gyerekek, melynek egy részét haza vihették.
Óvodánk épülete fel lesz újítva, ezért elköltöztünk onnan egy másik épületbe. A gyerekek is, a dolgozók is nagyon jól alkalmazkodtak az új helyzethez. A településünkön működik a Noé Bárkája Biztos Kezdet Gyerekház. Segítséget kaptunk tőlük a költözködési utáni nehéz időszakban. A beszoktatás alatt többször is átmehettünk az udvarukra, ahol gyerekek játszhattak, gesztenyét gyűjthettek.
Ebben a nevelési évben Anita óvó néni és Bea óvó néni vezetésével folytatódnak a "Szorgos kezek" foglalkozások. Ezek olyan kiscsoportos foglalkozások, amelyek során hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részesülnek külön fejlesztésben, felzárkóztatásban. A foglalkozások támogatója az Abaúj- Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás, a gyerekek esélyeit növelő sikeres pályázatának köszönhetően.
Kis létszámú nevelőtestületünk lelkesen dolgozik. 
A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követéséhez naplót alkalmazunk. A naplóhoz a nevelőtestület pontozási,értékelési rendszert dolgozott ki, így pontszámokban, százalékban is kimutatható a fejlődés egyéni, csoportos és óvodai szinten.
Folytatjuk...

Kapcsolat

 
Óvodavezető: Lévainé Rimán Mária Judit
(Jutka óvó néni)

Óvodavezető helyettes: Ivanyik Andrásné
(Ibolya óvó néni)

Telefon:
+36 46/387-598
 
Vilmányi Óvoda
3891 Vilmány, Fő út 133. sz.


E-mail:
vilmanyovi@freemail.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
7.00 - 17.00