HASZNOS TUDNIVALÓ

Törvény az óvodakötelezettségről:
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

Kapcsolat

Vilmányi Óvoda
3891 Vilmány, Fő út 133.

Óvodavezető: Lévainé Rimán Mária Judit

Telefon:
+36 46/387-598

E-mail:
vilmanyovi@freemail.hu

Nyitvatartás példa:
Hétfő-Péntek-ig: 
7.00 - 17.00

Védőnő: 

Háziorvos: 

Ügyeletes gyógyszertár: 


Családvédelmi szolgálat: