pc061452

A mi óvodánkba is eljött a Mikulás

December 6-án a Vilmányi Óvodába is megérkezett a Mikulás. Nem jött egyedül, vele volt a krampusza, aki segített neki kiosztani az ajándékokat.
A gyerekek dalokkal, versekkel köszöntötték őket.
HIRDETMÉNY

Óvodai beiratkozás a
2021/2022 nevelési évre

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kötelező részt vennie.
                                                                                                                   A Vilmányi Óvodába a beiratkozás időpontja: 2021. április 26.-május 7-ig.
A beiratkozás lehetőségei:
    személyesen, helye: 3891 Vilmány, Fő út 133.sz.
    telefon: 06-46/387598
    e-mailben: vilmanyovi@freemail.hu
A beiratkozás időpontjában nem kell a szülőknek személyesen megjelenniük a járvány okozta veszélyhelyzet miatt, hanem elektronikus úton is eljárhat. Telefonon, vagy számítógépen történő beíratás esetén, a beiratkozáshoz szükséges iratokat (amiket korábban is kértünk) a gyermek óvodai nevelésének első napján, vagyis 2021. szeptember 01.-én szükséges a szülőnek bemutatni az intézmény vezetőnek.
Ezek: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, a gyermek valamint a szülő nevére kiállított személyazonosságot, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolvány, sajátos nevelési igényű gyermek szakértői bizottsági véleménye. 
Az első napon kérjük, hozzák magukkal az orvosi igazolást arról, hogy a gyermek nem beteg, közösségbe mehet.

Az óvoda felveszi azt a gyermeket, aki Vilmány községben és vonzáskörzetében lakik. Kivétel, ha több gyermekről van szó, mint az óvoda férőhelyeinek száma. Ebben az esetben határozatot küldünk a szülőknek. A határozattal szemben szülő jogorvoslattal élhet a Vilmányi Önkormányzat Jegyzőjénél.
A Vilmány és körzetéhez tatozó gyerekek szüleit kérjük, hogy ha más óvodába íratják be a gyermeküket, vagy esetleg külföldön tartózkodnak, akkor jelezzék ezt az óvodában a beiratkozás hetén, hogy megtegyük a megfelelő intézkedéseket.
A gyermek, 4. életévéig a szülő kérésére felmenthető az óvodába járás alól. A felmentés nem az óvodában történik. Felmentési kérelmet a kell benyújtani, melynek helye és címe az óvodában megtudható.
 Ez a hirdetmény megtalálható az óvoda honlapján vilmanyovi.hu, a HÍREK, ESEMÉNYEK menüre kattintva, valamint a facebook csoportban is Vilmanyovi. 
Vilmány, 2021. 03.16.
                                                                                                                           Tisztelettel: 
                                                                                                                                                          Lévainé R. Judit