Kapcsolat

Vilmányi Óvoda
3891 Vilmány, Fő út 133. sz.

SÜNI CSOPORT

Óvodapedagógus:
Ivanyik Andrásné

Pedagógiai asszisztens:
Kavasánszkiné Tapaszi Tímea

Dajka néni:
Galyas Zsuzsanna

Telefon:
+36 46/387-598

E-mail:
vilmanyovi@freemail.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
7.00 - 17.00

                            Süni csoport

A 2021/2022-es nevelési évet új helyen kezdtük. A megváltozott körülményekhez ügyesen alkalmazkodtak a gyerekek. Csoportunkba 26 kisgyermek jár, ebből 8 gyermek nagycsoportos, 16 gyermek középső csoportos. Nemek aránya 17 fiú, 9 lány. A vegyes csoportösszetétel miatt fokozott odafigyelést igényel a tevékenységek megszervezése. Rugalmas napirend és heti rend biztosítja a gyermekek nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődését. Mindennapjainkban helyet kap a mese, vers, ének, kézimunkázás, számlálás, mozgás, körülöttünk lévő világról való tapasztalat és ismeretszerzés, mindamellett a legfontosabb a szabad játék. Játéktevékenységükre jellemző az együtt játszás. A fiúk legtöbbször szőnyegen építenek, vagy asztalnál puzzle-val játszanak. A lányok rajzolnak, színeznek, fűznek, vagy éppen a fiúkkal közösen játszanak. Munkajellegű feladatokat is végeznek a gyerekek. Az önkiszolgáló munkán túl a napos teendőket is ellátják. Az óvodai élet során fontos szerepet kapnak az élmény- és tapasztalatszerző séták, illetve az alkalomszerű gyűjtőmunkák. Alapelvként valljuk, hogy a gyermek tevékenység és tapasztalás közben fejlődik a leghatékonyabban.
A csoportban hátrányos ill. halmozottan helyzetű gyermekek járnak. A nagycsoportos korú gyermekekkel heti rendszerességgel fejlesztő pedagógusok és logopédusok foglalkoznak. Fejlesztő foglalkozásra minden nagycsoportos, logopédiai foglalkozásra pedig 5 gyermek jár, heti 2-2 alkalommal. 
Sajnos a gyerekek betegség miatt sokat mulasztanak. arra kérjük a szülőket, lehetőségükhöz mérten rendszeresen hozzák a gyermekeket óvodába, a hiányzások igazolására figyeljenek oda, szülői értekezleten pedig legyenek szívesek nagyobb aktivitással részt venni, hogy - gyermekük fejlődése érdekében- az esetleges felmerülő feladatokat, problémákat együtt meg tudjuk oldani. 
Együttműködésüket köszönettel fogadják a Süni csoport dolgozói.
Kövessék a weboldalunkat...